Avantaje 

Home » Avantaje


Avantajele certificării ISO

Motivele pentru care o companie îşi doreşte certificarea sistemului său de management sunt clare: creşterea satisfacţiei clienţilor, creşterea nivelului motivaţiei şi a productivităţii sau promovarea produselor sale pe scară largă. De asemenea, toate companiile certificate se bucură de credibilitatea clienţilor locali sau globali, ceea ce duce la un avantaj considerabil pe piaţa globală de afaceri.
Deşi este doar o opţiune, fiindcă nicio unitate legală nu o impune, certificarea şi beneficile ce vin de pe urma acesteia nu sunt deloc insemnificative. Ba mai mult, încrederea în produsele unei companii şi în standardele de lucru ale acesteia sunt resurse infinite de profit. Iar celorlalţi participanţi ce nu se supun trendurilor vremii nu le va rămâne altceva de făcut decât să se alinieze mişcării dacă îşi doresc să supravieţuiască.
În cele din urmă procesul de standardizare şi certificare unui sistem de management va deveni cea mai fiabilă soluţie de a continua un business în zilele noastre. Iar etapele obţinerii certificării nu sunt deloc complicate. În urma evaluării, corectării şi verificării de către organismele de certificare a sistemului de management al organizaţiei, organismul va emite un certificat prin care se va atesta orientarea spre calitate, existenţa şi funcţionalitatea sistemului de management, certificat pe care organizaţia poate să-l prezinte în orice moment terţilor (în cazul licitaţiilor, cu alte ocazii) pentru a-şi dovedi conformitatea. Certificatul ISO devenind astfel diploma de onoare a unei organizaţii pentru un anumit domeniu de activitate.

Pe scurt avantajele certificării ISO s-ar putea concretiza în:


• Îmbunătăţirea continuă a sistemului propriu de management
• Creşterea nivelului de eficienţă şi eficacitate
• Obţinerea încrederii pe piaţa naţională şi internaţională
• Participarea şi descoperirea unor noi oportunităţi în domeniu
• Creşterea constantă a profitului
• Creşterea şi posibilitatea evaluării satisfacţiei clienţilor
• Economisirea resurselor (timp, bani etc)
• Transparenţa tuturor proceselor interne ale companiei

Rolul standardizării


Standardizarea este recunoscută astăzi ca fiind disciplina esenţială pentru toţi agenţii economici, ce trebuie să depună eforturi pentru cunoaşterea motivaţiilor şi a implicaţiilor acesteia. Dacă acum 20 de ani standardizarea era un domeniu rezervat doar câtorva specialişti, astăzi companiile au preluat standardizarea ca un element tehnic şi comercial major. Ele conştientizează faptul că trebuie să joace un rol activ în acest domeniu şi totodată să fie gata să accepte standardizarea care se desfăşoară fără contribuţia lor sau fără luarea în considerare a intereselor acestora. Mai mulţi factori au contribuit la definirea acestei tendinţe: integrarea economică a Europei, paşii alerţi spre integrarea economică europeană şi decizia Comisiei Europene de a da standardelor o valoare decisivă în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor şi a serviciilor în cadrul Uniunii au condus la rolul cheie pe care îl joacă instrumentul normativ.
Concurenţa în creştere conduce la o dezvoltare majoră a schimburilor în cadrul Pieţei Unice. Aceste schimburi trebuie să se conformeze însă anumitor reguli. Comisia şi-a limitat rolul prin afirmarea obiectivelor, cerinţele esenţiale lăsând agenţilor economici, implicaţi în elaborarea standardelor, posibilitatea de a specifica modalităţile şi mijloacele de atingere a obiectivelor. Cerinţa calităţii apărută în anii ’50 a dobândit o importanţă crescută şi se evidenţiază din ce în ce mai mult ca un factor determinant al competitivităţii. Dacă astăzi este uşor să compari preţuri, din păcate este mult mai dificil să compari nivele de calitate.

Procesele de standardizare

Standardele se elaborează la nivel internaţional, regional şi naţional. Coordonarea activităţilor la aceste trei niveluri este asigurată prin structuri comune şi acorduri de cooperare. De altfel, fiecare ţară are propriul său sistem naţional de standardizare. Organismele principale sau cele mai reprezentative sunt membre ale organismelor regionale sau internaţionale.
La nivel naţional, activitatea de standardizare este condusă de comitetele de standardizare care pot beneficia de asistenţă din partea grupurilor de experţi. Aceste comitete sau grupuri de lucru sunt alcătuite din reprezentanţi calificaţi din cadrul cercurilor industriale, institutelor de cercetare, autorităţilor publice, consumatorilor sau organismelor de profil. Toţi membrii naţionali au dreptul să fie reprezentaţi în cadrul comitetelor internaţionale sau regionale pentru fiecare domeniu în parte.

Certificarea

Certificarea este o procedură prin care o terţă parte dă asigurarea scrisă că un produs, proces sau serviciu este în conformitate cu cerinţele specificate, fiind totuşi diferită de alte sisteme de dovedire a conformităţii, cum ar fi declaraţiile furnizorului, rapoartele laboratoarelor de încercări sau rapoartele organismelor de inspecţie. Certificarea se bazează pe rezultatele încercărilor, inspecţiilor şi auditurilor şi dau încredere clientului în ceea ce priveşte intervenţia sistematică a unei terţe părţi competente.
Certificarea este un avantaj, atât pentru producător, cât şi pentru cel care achiziţionează, consumator sau distribuitor. Aceasta adaugă o valoare incontestabilă produsului sau serviciului care poartă marca sa comercială. Pentru producător sau pentru cel care furnizează servicii, certificarea valorifică bunurile sau serviciile, deschide pieţele şi simplifică relaţiile. Pentru utilizator certificarea unei companii furnizează asigurarea că produsul achiziţionat îndeplineşte caracteristicile definite sau că procesele organizaţiei îndeplinesc cerinţele specificate. Anumite mărci de certificare a produsului pot reprezenta asigurarea securităţii şi calităţii. Certificarea facilitează diferenţierea produselor sau serviciilor aparent identice şi oferă tuturor posibilitatea unui apel în cazul nemulţumirii.
   Formular de contact online
Persoana de contact *
Numar de telefon *
Email *
Mesaj *

  Informatii publice

  Stiri [19] View
» Standardul ISO te asigura că PIN-urile sunt sigure
» Noul manual si CD cu privire la ISO 14001 „fac viata mai usoara” IMM-urilor
» Noua ediţie a ISO / CEI 17021 îşi propune să ridice nivelul de certificare a sistemului de management
  Bine de stiut [14] View
» Eşti pregătit pentru certificarea ISO?
» Certificarea ISO: ştampila calităţii
» VIDEO:: ISO video for the general public
  Linkuri utile
» Forum de acreditare::IAF
» Organizatia Internationala de Standardizare
» BLOG
  Subscrie la newsletter-ul nostruall rights reserved © INTERCONFORMITY
Despre noi | Servicii | Procesul de certificare | Legislatie | Standarde | Contact | Avantaje