Home » Standarde


Familia de standarde ISO 9000 a fost elaborată pentru a ajuta organizaÅ£iile, indiferent de tip, mărime ÅŸi produsul furnizat, să proiecteze, să implementeze ÅŸi să conducă eficace sistemele de management al calităţii. Cea de a patra ediÅ£ie a standardului ISO 9001 anulează ÅŸi înlocuieÅŸte ediÅ£ia a treia (ISO 9001:2000) cu scopul de a modifica ÅŸi clarifica unele puncte sporind astfel compatibilitatea cu ISO 14001:2015.

ISO 9001:2015

Standardul SR EN ISO 9001:2015 stabileÅŸte cerinÅ£ele pentru sistemul de management al unei organizaÅ£ii care doreÅŸte să demonstreze abilitatea de a furniza constant un produs/serviciu conform cerinÅ£elor clienÅ£ilor ÅŸi cerinÅ£elor legale. De asemenea, prin implementarea standardului de calitate se vizează creÅŸterea satisfacÅ£iei clienÅ£ilor prin aplicarea efectivă a sistemului, inclusiv a îmbunătăţirii continue a acestuia. Dacă ediÅ£ia anterioară a acestui standard a prezentat o modificare radicală a abordării sistemelor calităţii, trecându-se de la asigurarea calităţii la managementul calităţii, această nouă ediÅ£ie aduce clarificarea cerinÅ£elor standardului, clarificare bazată pe opt ani de experienţă a implementării normei în întreaga lume (circa un milion de certificate în 150 de ţări). Totodată, s-au introdus schimbări care să conducă la corelarea cu cerinÅ£ele lui ISO 14001, referenÅ£ialul pentru sisteme de management de mediu, în vederea asigurării unui standard pentru un sistem de management al calităţii cât mai util pentru activitatea de implementare a sistemelor integrate de management.


Mai multe despre ISO 9001:2015 
AICI.


ISO 14001:2015


La sfârÅŸitul anului 1996 ISO a emis primele standarde din seria de management de mediu, ISO 14000. Celelalte standarde ce aparÅ£in de egida ISO 14000 sunt încă în curs de elaborare ÅŸi abordează diferite teme ca auditul pentru SMM, consideraÅ£ii de mediu din ciclul de viaţă al produselor ÅŸi etichetarea de mediu. De fapt, standardul ce se ocupă cu aspecte de mediu a preluat ÅŸi încearcă în continuare să implementeze elementele de bază ale unui sistem de planificare ÅŸi implementare, încercând să le adapteze nevoilor de îmbunătăţire continuă în domeniul performanÅ£elor de mediu din întreaga lume. ISO 14001 este standardul ce poate fi aplicat oricărei companii indiferent de dimensiune, domeniu, locaÅ£ie sau profit. Å¢inta standardului de mediu este de a reduce amprenta pe care companiile o lasă asupra mediului înconjurător ÅŸi de a diminua nivelul de poluare sau deÅŸeurile produse de organizaÅ£iile din lumea întreagă.

Mai multe despre ISO 14001:2015 
AICI.


ISO 45001:2018

Este foarte important pentru orice organizaÅ£ie din România ÅŸi din oricare colÅ£ al lumii să analizeze cu grijă toate cerinÅ£ele legale atunci când plănuieÅŸte să demareze implementarea sistemului de management OHSAS. La fel ca în toate celelalte ţări din Europa, ÅŸi în România există numeroase cerinÅ£e legale cu privire la sănătatea ÅŸi securitatea ocupaÅ£ională. Rolul acestora este de a evidenÅ£ia toate potenÅ£ialele efecte vătămătoare legate de activităţile desfăşurate în muncă ÅŸi toate celelalte care pot fi extinse dincolo de locul unde activităţile sunt întreprinse.

Mai multe despre OHSAS 18001
AICI.


ISO 22000: HACCP


Analiza riscurilor ÅŸi controlul punctelor critice este o abordare cu rol preventiv în domeniul siguranÅ£ei alimentare, siguranÅ£ei farmaceutice ÅŸi inspecÅ£iilor chimice, biologice ÅŸi fizice ce au rolul de a preveni pericolele încă din timpul producÅ£iei ÅŸi nu în momentul inspecÅ£iei produsului finit. Conceptul HACCP este folosit în industria alimentară pentru identificarea pericolelor, astfel încât Controlul Punctelor Critice să reducă sau să elimine riscurile posibile pe parcursul lanÅ£ului de producÅ£ie. Sistemul de management pentru siguranÅ£a alimentului este implementat în toate etapele procesului de producÅ£ie cum ar fi: împachetarea, distribuÅ£ia sau păstrarea alimentelor.


Mai multe despre ISO 22000
AICI.


ISO/IEC 27001 :2013

Noul standard publicat de OrganizaÅ£ia InternaÅ£ională pentru Standardizare se adresează sistemelor de management al securităţii informaÅ£iei ÅŸi conÅ£ine toate procesele necesare unei organizaÅ£ii pentru a implementa, monitoriza, revizui ÅŸi îmbunătăţi un sistem de management eficient ÅŸi funcÅ£ional al informaÅ£iei. ISO 27001 se adresează tuturor companiilor ce activează în domenii ca: servicii, comerÅ£, transport, financiar, asigurări, etc. De fapt, orice companie care preÅ£uieÅŸte informaÅ£iile confidenÅ£iale ce Å£in de activitatea organizaÅ£iei ÅŸi care îÅŸi doreÅŸte de asemenea, să le protejeze, simte necesitatea unui astfel de sistem de management prin care compania poate să îÅŸi Å£ină sub control riscurile informaÅ£ionale.

Mai multe despre ISO/IEC 27001
AICI.

   Formular de contact online
Persoana de contact *
Numar de telefon *
Email *
Mesaj *

  Informatii publice

  Stiri [19] View
» Standardul ISO te asigura că PIN-urile sunt sigure
» Noul manual si CD cu privire la ISO 14001 „fac viata mai usoara” IMM-urilor
» Noua ediţie a ISO / CEI 17021 îşi propune să ridice nivelul de certificare a sistemului de management
  Bine de stiut [14] View
» Eşti pregătit pentru certificarea ISO?
» Certificarea ISO: ştampila calităţii
» VIDEO:: ISO video for the general public
  Linkuri utile
» Forum de acreditare::IAF
» Organizatia Internationala de Standardizare
» BLOG
  Subscrie la newsletter-ul nostruall rights reserved © INTERCONFORMITY
Despre noi | Servicii | Procesul de certificare | Legislatie | Standarde | Contact | Avantaje