ISO 9001:2015 

Home » Standarde » CALITATE » ISO 9001:2015


Sistemul de management al calităţii este definit ca fiind un sistem de management prin care se orientează ÅŸi se controlează o organizaÅ£ie în ceea ce priveÅŸte calitatea. De asemenea, o definiÅ£ie mai dezvoltată este enunÅ£ată în Enciclopedia calităţii unde un sistem de management al calităţii (SMC) este considerat „ansamblul proceselor manageriale, al documentelor asociate acestora ÅŸi al elementelor de natură structurală ale organizaÅ£iei, care are scopul de a orienta ÅŸi controla organizaÅ£ia în ceea ce priveÅŸte calitatea".

Dezvoltarea ÅŸi implementarea sistemului de management al calităţii include stabilirea politicii referitoare la calitate ÅŸi a obiectivelor calităţii, a planificării calităţii, a controlului, asigurării ÅŸi îmbunătăţirii acesteia. Prin urmare, conceptele-cheie ale SMC sunt abordarea activităţilor ca procese ÅŸi Å£inerea sub control a organizaÅ£iei în acest domeniu. Abordarea managementului calităţii ca proces implică: intrări, analize, emiterea de directive ÅŸi decizii referitoare la calitate.

Familia de standarde ISO 9000 a fost elaborată pentru a ajuta organizaţiile de orice mărime să implementeze şi să conducă eficace sisteme de management al calităţii. Un sistem de management al calităţii bazat pe familia de standarde ISO 9000 monitorizează eficacitatea următoarelor aspecte:

Ù­ politica referitoare la calitate;
Ù­ standardizarea procedurilor;
Ù­ identificarea ÅŸi eliminarea defectelor;
٭ sisteme pentru acţiunea preventivă şi corectivă;
Ù­ analiza de management a sistemului.

Documentaţia SMC

Pentru definirea ÅŸi implementarea sistemului de management al calităţii într-o organizaÅ£ie este necesară elaborarea unei documentaÅ£ii, cerinţă a standardului SR EN ISO 9001:2015. Această documentaÅ£ie trebuie să includă un set de documente din care fac parte:
• politica referitoare la calitate ÅŸi obiectivele calităţii;
• manualul calităţii: documentul care descrie sistemul de management al calităţii dintr-o organizaÅ£ie. ConÅ£inutul manualului calităţii este format din totalitatea procedurilor documentate ÅŸi instrucÅ£iunilor de la toate compartimentele funcÅ£ionale ale organizaÅ£iei;
• planul calităţii: documentul care specifică ce proceduri ÅŸi resurse asociate trebuie aplicate, de cine ÅŸi când pentru un anumit produs, proces sau contract. Planul calităţii descrie standardele, practicile calităţii, resursele ÅŸi procesele pertinente pentru un produs, serviciu sau proiect specific;
• proceduri documentate: documente în care se descriu modurile specificate de efectuare a unei activităţi sau a unui proces. Procedura conÅ£ine un ansamblu de reguli scrise, specifice unei activităţi, unui sector, unei operaÅ£ii de obÅ£inere sau de inspecÅ£ie (control), de încercare etc;
• instrucÅ£iuni de lucru: descriu modul de efectuare a tuturor lucrărilor care ar putea fi influenÅ£ate defavorabil de lipsa unor astfel de instrucÅ£iuni;
• formulare: documente elaborate ÅŸi menÅ£inute pentru a înregistra datele care demonstrează conformitatea cu cerinÅ£ele sistemului de management al calităţii;
• specificaÅ£ii: documente care formulează cerinÅ£e;
• documente externe: pot include desene ale clientului, specificaÅ£ii, cerinÅ£e legale ÅŸi de reglementare, standarde, coduri ÅŸi manuale de mentenanţă;
• înregistrări: documente prin care se menÅ£ionează rezultatele obÅ£inute sau se furnizează dovezi ale activităţilor realizate;
• alte documente necesare organizaÅ£iei pentru a demonstra eficacitatea planificării, operării ÅŸi controlului proceselor, cum sunt: planuri de inspecÅ£ii ÅŸi încercări, schema fluxului procesului, diagrama fluxului.

Îmbunătăţirea SMC


Dintre procesele manageriale componente ale managementului calităţii, îmbunătăţirea calităţii are un rol dominant în reducerea costurilor ÅŸi în creÅŸterea economică a organizaÅ£iilor.
Obiective ale proceselor de îmbunătăţire pot fi considerate:
• satisfacÅ£ia clienÅ£ilor;
• îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor/serviciilor;
• îmbunătăţirea eficacităţii ÅŸi eficienÅ£ei proceselor din întreaga organizaÅ£ie;
• reducerea pierderilor datorate non-calităţii.

Oportunităţile de îmbunătăţire pot fi identificate prin feedback-ul de la clienÅ£i, prin audituri ÅŸi analize ale SMC sau/ÅŸi pe baza concluziilor măsurării ÅŸi monitorizării proceselor.
Pentru îmbunătăţirea calităţii trebuie să se parcurgă următorii paÅŸi:
• dovedirea necesităţii de îmbunătăţire a calităţii;
• identificarea proiectelor specifice de îmbunătăţire;
• organizarea echipelor de lucru pentru ghidarea fiecărui proiect;
• diagnosticarea cauzelor apariÅ£iei defectelor;
• stabilirea remediilor necesare pentru eliminarea cauzelor defectelor;
• justificarea eficacităţii aplicării acestor remedii;
• aplicarea opÅ£iunilor de îmbunătăţire ÅŸi controlul noilor proceduri de lucru, pentru ca beneficiile să continue în viitor.

Metode ÅŸi tehnici pentru îmbunătăţirea calităţii

Sunt cunoscute sub denumirea de "instrumentele managementului calităţii", fiind utilizate pentru rezolvarea etapelor procesului de îmbunătăţire.
Se deosebeşte un grup de instrumente clasice (tradiţionale) ale calităţii, denumite şi instrumente "de prima generaţie" şi un grup de "instrumente noi", care constituie "cea de-a doua generaţie". Instrumentele clasice se bazează pe metode statistice de control şi implică cunoştinţe de statistică pentru tratarea datelor numerice. Instrumentele clasice ale calităţii sunt:

• diagrama Pareto;
• diagrama "cauză-efect" (diagrama Ishikawa);
• histograma;
• fiÅŸa de inspecÅ£ie;
• diagrama de corelaÅ£ie;
• fiÅŸa de urmărire a datelor;
• grafice pentru reprezentarea datelor.

Instrumentele clasice pot rezolva cea mai mare parte dintre problemele calităţii şi se utilizează pentru :
• ordonarea ÅŸi sintetizarea datelor referitoare la calitate;
• luarea deciziilor asupra calităţii loturilor de produse (piese), pe baza analizei eÅŸantionului prelevat;
• controlarea stabilităţii unui proces, în scopul atingerii nivelului de calitate impus.

Cele ÅŸapte instrumente noi, adaptate la rezolvarea problemelor de management, sunt denumite ÅŸi "instrumente pentru managementul calităţii ÅŸi au fost create de specialiÅŸtii japonezi, în decada anilor 1970. Prezentate în 1977 de către JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers), cele ÅŸapte instrumente noi au fost aplicate în numeroase întreprinderi japoneze ÅŸi apoi au început să fie utilizate în SUA în 1986, iar în Europa începând din 1988.

Cele şapte instrumente noi sunt următoarele:
• diagrama afinităţilor ("diagrama KJ", elaborată de Kawakita Jiro);
• diagrama de relaÅ£ii;
• diagrama arbore;
• diagrama matriceală;
• diagrama săgeată;
• diagrama deciziilor de acÅ£iune (PDPC - Process Decision Program Chart;
• analiza factorială a datelor (matrix data analysis).

Aceste ÅŸapte instrumente noi ale managementului calităţii sunt folosite pentru tratarea datelor nenumerice, pentru identificarea cauzelor posibile ale problemelor de calitate ÅŸi stabilirea soluÅ£iilor de rezolvare a problemelor; sunt utilizate pentru a găsi răspunsuri la întrebările: cine, ce, unde, când, cum, de ce. Cele ÅŸapte instrumente clasice ÅŸi cele ÅŸapte instrumente noi sunt complementare ÅŸi se recomandă utilizarea ambelor categorii.

Principiile managementului calităţii

Managementul calităţii se bazează pe opt principii:
• orientarea către clienÅ£i;
• leadership;
• implicarea personalului;
• abordarea ca proces;
• abordarea managementului ca sistem;
• îmbunătăţirea continuă;
• relaÅ£ii cu furnizorii reciproc avantajoase.

Utilizarea eficientă a acestor opt principii de management de către o organizaţie va asigura avantaje cum sunt: beneficii financiare mai mari, crearea de valoare, o stabilitate mai mare.


   Formular de contact online
Persoana de contact *
Numar de telefon *
Email *
Mesaj *

  Informatii publice

  Stiri [19] View
» Standardul ISO te asigura că PIN-urile sunt sigure
» Noul manual si CD cu privire la ISO 14001 „fac viata mai usoara” IMM-urilor
» Noua ediţie a ISO / CEI 17021 îşi propune să ridice nivelul de certificare a sistemului de management
  Bine de stiut [14] View
» Eşti pregătit pentru certificarea ISO?
» Certificarea ISO: ştampila calităţii
» VIDEO:: ISO video for the general public
  Linkuri utile
» Forum de acreditare::IAF
» Organizatia Internationala de Standardizare
» BLOG
  Subscrie la newsletter-ul nostruall rights reserved © INTERCONFORMITY
Despre noi | Servicii | Procesul de certificare | Legislatie | Standarde | Contact | Avantaje