Standardul ISO 9004:2009 

Home » Standarde » CALITATE » Standardul ISO 9004:2009


Abordarea managementului calitãtii, este a treia editie a standardului publicat pentru prima datã în 1987 si revizuit în 2000. Scopul standardului este sã permitã oricãrei organizatii, indiferent de dimensiuni si de tipul de activitate, sã realizeze performante durabile pe baza unei noi abordãri managementului calitãtii.

ISO 9004:2009 furnizeazã linii directoare pentru îmbunãtãtirea continuã a performantelor generale ale unei organizatii, a eficacitãtii si a eficientei sale, fundamentate pe o abordare bazatã pe proces. Standardul este axat pe capacitatea organizatiei de a rãspunde, pe termen lung si în mod echilibrat, necesitãtilor si asteptãrilor clientilor sãi si ale altor pãrti interesate.

Comparativ cu standardul ISO 9001:2008, care se referã la managementul calitãtii din perspectiva îmbunãtãtirii satisfactiei clientilor, ISO 9004:2009 oferã o perspectivã mai generalã a managementului calitãtii, în special în ceea ce priveste îmbunãtãtirea performantelor. Standardul va fi util organizatiilor al cãror management de la cel mai înalt nivel doreste sã depãseascã cerintele standardului ISO 9001, în vederea îmbunãtãtirii continue.

Standardul promoveazã autoevaluarea la diferite niveluri ca instrument pentru:
  • compararea nivelului lor de maturitate, acoperind lidership-ul, strategia, sistemul de management, resursele si procesele;
  • identificarea punctelor slabe si tari;
  • identificarea oportunitãtilor de îmbunãtãtire sau inovare sau ambele.

ISO 9004:2009 înlocuieste editia din 2000, cãreia îi aduce modificãri substantiale la nivelul structurii si al continutului. Standardul beneficiazã de experienta dobânditã în timpul celor opt ani de aplicare la nivel mondial si introduce schimbãri destinate îmbunãtãtirii coerentei cu ISO 9001 si cu alte standarde de sisteme de management. O schimbare majorã (probabil, cea mai importantã) se referã la structura ISO 9004. Standardului începe printr-un capitol consacrat managementului performantelor durabile ale unei întreprinderi, si nu prin modalitãtile de construire a unui sistem de management al calitãtii.

Standardul cuprinde o anexã care stabileste, capitol cu capitol, corespondentele între ISO 9001:2008 si ISO 9004:2009.
   Formular de contact online
Persoana de contact *
Numar de telefon *
Email *
Mesaj *

  Informatii publice

  Stiri [19] View
» Standardul ISO te asigura că PIN-urile sunt sigure
» Noul manual si CD cu privire la ISO 14001 „fac viata mai usoara” IMM-urilor
» Noua ediţie a ISO / CEI 17021 îşi propune să ridice nivelul de certificare a sistemului de management
  Bine de stiut [14] View
» Eşti pregătit pentru certificarea ISO?
» Certificarea ISO: ştampila calităţii
» VIDEO:: ISO video for the general public
  Linkuri utile
» Forum de acreditare::IAF
» Organizatia Internationala de Standardizare
» BLOG
  Subscrie la newsletter-ul nostruall rights reserved © INTERCONFORMITY
Despre noi | Servicii | Procesul de certificare | Legislatie | Standarde | Contact | Avantaje