SR EN 16001:2009 

Home » Standarde » MEDIU » SR EN 16001:2009


Acest standard specifică cerinţele pentru stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de management al energiei. Un astfel de sistem ia în considerare obligaţiile legale cărora organizaţia trebuie să se conformeze şi altor cerinţe la care organizaţia poate să adere.

Acesta oferă organizaţiei posibilitatea de a aborda sistematic îmbunătăţirea continuă a eficienţei energetice. Acest standard stabileşte cerinţe pentru îmbunătăţirea continuă în sensul de utilizare a energiei în mod durabil şi mult mai eficient, independent de tipul de energie utilizată. Standardul este aplicabil pentru orice organizaţie care doreşte să se asigure că este în conformitate cu propria politică stabilită privind energia şi pentru a demonstra conformitatea şi altora.

Aceasta se poate confirma prin autoevaluare şi prin propria declaraţie de conformitate sau prin certificarea sistemului de
management al energiei de către o organizaţie externă. Scopul acestui standard european este de a ghida organizaţiile în stabilirea sistemelor şi proceselor necesare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice. Aceasta ar trebui să conducă la reducerea costurilor şi la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin intermediul unui management sistematic al energiei. Standardul specifică cerinţele pentru un sistem de management al energiei astfel încât orice organizaţie să-şi poată dezvolta şi implementa o politică şi obiectivele care iau în considerare informaţiile şi cerinţele legale referitoare la aspectele semnificative ale energiei. Acest
standard este destinat pentru a fi aplicat la organizaţiile de toate tipurile şi respectiv de toate mărimile, în orice condiţii geografice, sociale şi culturale.

Standardul pentru sisteme de management al energiei se poate utiliza independent sau integrat cu orice alt sistem de management. Pentru a facilita utilizarea acestuia, structura acestui standard este similară cu structura ISO 14001.

Succesul sistemului depinde de punerea în aplicare la toate nivelurile şi funcţiile organizaţiei şi în special la managementul la cel mai înalt nivel. Un astfel de sistem permite unei organizaţii să-şi dezvolte o politică privind energia, pentru a stabili obiective şi proceduri care să conducă la îndeplinirea angajamentelor politicii stabilite privind energia, să întreprindă acţiuni atunci când este
necesar pentru a îmbunătăţi performanţele şi pentru a demonstra conformitatea sistemului cu cerinţele
acestui standard european.

Elaborarea şi adoptarea standardului EN 16001:2009 contribuie la stimularea unui proces de îmbunătăţire continuă ce conduce la utilizarea mai eficientă a energiei. Aceasta încurajează organizaţiile să implementeze un plan de monitorizare a energiei precum şi de analiză a energiei.


Avantaje:

- Implementarea EMS ofera avantaje imense cum ar fi:
- Integrarea cu alte standarde (ISO 9001:2000; OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004), în conformitate cu ciclul PDCA;
- Îmbunătăţirea eficienţei energetice a proceselor şi economisire de energie;
- Privilegiul surselor regenerabile de energie;
- Asigurarea şi demonstrarea conformitatii cu politica de energie, printr-un comportament responsabil   Formular de contact online
Persoana de contact *
Numar de telefon *
Email *
Mesaj *

  Informatii publice

  Stiri [19] View
» Standardul ISO te asigura că PIN-urile sunt sigure
» Noul manual si CD cu privire la ISO 14001 „fac viata mai usoara” IMM-urilor
» Noua ediţie a ISO / CEI 17021 îşi propune să ridice nivelul de certificare a sistemului de management
  Bine de stiut [14] View
» Eşti pregătit pentru certificarea ISO?
» Certificarea ISO: ştampila calităţii
» VIDEO:: ISO video for the general public
  Linkuri utile
» Forum de acreditare::IAF
» Organizatia Internationala de Standardizare
» BLOG
  Subscrie la newsletter-ul nostruall rights reserved © INTERCONFORMITY
Despre noi | Servicii | Procesul de certificare | Legislatie | Standarde | Contact | Avantaje