ISO 22000 HACCP 

Home » Standarde » ISO 22000 HACCP


Conceptul HACCP a fost creat în 1960 când NASA a cerut realizarea unor alimente special create pentru zborurile din spaÅ£iu. Din acel moment înainte standardul a devenit metoda principală prin care metodele tradiÅ£ionale de inspecÅ£ie a alimentelor au fost adaptate la tehnici moderne ce stau la baza sistemului de management al alimentului. Având la bază analiza riscurilor, HACCP are rolul de a aloca resursele necesare pentru auditarea cu succes a practicilor de siguranţă din domeniul alimentar.

Aplicat nu numai în domeniul alimentar ci ÅŸi în domeniul cosmetic sau cel farmaceutic, HACCP utilizează o metodă eficientă pentru evidenÅ£ierea practicilor nesigure diferenÅ£iindu-se de sistemele tradiÅ£ionale care doar testează produsul finit. Prin implementarea cerinÅ£elor HACCP, controlul punctelor critice verifică toate practicile eficiente sau mai puÅ£in eficiente prin care se testează siguranÅ£a oricărui tip de aliment, chiar ÅŸi pe cea a celor mai perisabile dintre ele.

Principiile HACCP

1. Analiza riscurilor: Evaluarea pericolelor alimentare ÅŸi identificarea măsurilor preventive pentru eliminarea acestora. Un pericol alimentar poate fi considerat orice cauză microbiologică, fizică sau chimică care poate transforna produsul într-unul dăunător pentru om.
2. Identificarea punctelor critice de control: un punct critic de control reprezintă o etapă, un anumit moment în care controlul alimentului se poate face astfel încât orice pericol alimentar să poată fi identificat, eliminat sau redus la un nivel acceptabil.
3. Stabilirea limitelor pentru punctele critice de control: limita unui punct critic de control reprezintă valorile minime sau maxime între care un pericol biologic, fizic sau chimic trebuie să-ÅŸi menÅ£ină valorile pentru a putea fi controlat, eliminat sau diminuat.
4. Stabilirea cerinÅ£elor de monitorizare a punctelor critice: monitorizarea activităţilor are rolul de a controla în permanenţă modul de desfăşurare al producÅ£iei de la fiecare punct critic de control stabilit.
5. Stabilirea acÅ£iunilor corective: acÅ£iunile corective sunt măsuri ce trebuie puse în practică în momentul în care sistemul de monitorizare indică o deviaÅ£ie de la limitele punctelor critice. AcÅ£iunile corective au rolul de a asigura că niciun produs dăunător sănătăţii sau care a suferit modificări nu ajunge să fie distribuit în comerÅ£.
6. Proceduri pentru înregistrarea datelor: CerinÅ£ele HACCP menÅ£ionează că toate documentele specifice procesului de producÅ£ie, incluzând planul de siguranţă a alimentelor, evaluarea riscurilor, monitorizarea punctelor critice sau monitorizarea limitelor trebuie să fie păstrare ÅŸi înregistrate corespunzător.
7. Stabilirea procedurilor pentru asigurarea funcÅ£ionalităţii HACCP: Verificarea periodică a funcÅ£ionalităţii procesului HACCP are rolul de a asigura că sistemul de management al siguranÅ£ei alimentare funcÅ£ionează în perfectă concordanţă cu planul anterior.


   Formular de contact online
Persoana de contact *
Numar de telefon *
Email *
Mesaj *

  Informatii publice

  Stiri [19] View
» Standardul ISO te asigura că PIN-urile sunt sigure
» Noul manual si CD cu privire la ISO 14001 „fac viata mai usoara” IMM-urilor
» Noua ediţie a ISO / CEI 17021 îşi propune să ridice nivelul de certificare a sistemului de management
  Bine de stiut [14] View
» Eşti pregătit pentru certificarea ISO?
» Certificarea ISO: ştampila calităţii
» VIDEO:: ISO video for the general public
  Linkuri utile
» Forum de acreditare::IAF
» Organizatia Internationala de Standardizare
» BLOG
  Subscrie la newsletter-ul nostruall rights reserved © INTERCONFORMITY
Despre noi | Servicii | Procesul de certificare | Legislatie | Standarde | Contact | Avantaje