ISO 45001 

Home » Standarde » ISO 45001


Standardul de sănătate ÅŸi securitate ocupaÅ£ională O4001:2018 are rolul de a Å£ine sub controlul organizaÅ£iei toate aspectele ce ar putea fi considerate viitoare riscuri în activităţile de muncă ale acesteia. Standardul poate fi aplicat oricărei organizaÅ£ii care îÅŸi doreÅŸte:

a) implementarea unui sistem de management OH&S pentru a elimina sau minimiza riscurile pentru angajaţi şi alte părţi interesate;
b) implementarea, menÅ£inerea ÅŸi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management OH&S;
c) încercarea de a-ÅŸi conforma politica companiei după cea OH&S;
d) să demonstreze conformitatea cu acest standard 

Beneficiile înregistrării IS0 401:2018 constau în:

  • SatisfacÅ£ia consumatorului prin livrarea unor produse care satisfac cerinÅ£ele consumatorului ÅŸi totodată cerinÅ£ele referitoare la sănătatea ÅŸi securitatea ocupaÅ£ională în etapele realizării acesteia

  • Reducerea cheltuielilor operaÅ£ionale prin reducerea timpului de inactivitate datorat accidentelor, îmbolnăvirilor profesionale ÅŸi reducerea costurilor legate de amenzi sau alte compensaÅ£ii legale.

  • Imbunătăţirea relaÅ£iilor cu acÅ£ionarii prin asigurarea securităţii ocupaÅ£ionale a angajaÅ£ilor, consumatorilor ÅŸi furnizorilor.

  • Conformare legală prin înÅ£elegerea modului în care cerinÅ£ele statutare ÅŸi reglementările modifică organizaÅ£ia ÅŸi clienÅ£ii

  • Îmbunătăţirea managementului riscului prin identificarea clară a riscurilor potenÅ£iale ÅŸi implementarea măsurilor de control


Evaluarea pericolelor

Evaluarea pericolelor denumeÅŸte procesul prin care diferite pericole de la locul de muncă sunt identificate, evaluate sau Å£inute sub control în măsura posibilităţilor. Având în vedere modul în care tehnologia, resursele ÅŸi expectanÅ£ele consumatorilor evoluează în ziua de astăzi, evaluarea riscurilor se bazează din ce în ce mai mult pe analiza cauzei sau sursei eventualelor pericole.
Datorită faptului că evaluarea riscurilor este o metodă dinamică de prevenÅ£ie, procedeele ÅŸi metodele prin care aceasta se realizează denotă de cele mai multe ori faptul că sursa pericolelor este supusă unui întreg lanÅ£ de procese care au rolul de a stabili cât de sigur sau nesigur este un anumit proces.


Evaluarea riscurilor


LegislaÅ£ia actuală cu privire la sănătatea ÅŸi securitatea ocupaÅ£ională impune ca sesiunea de evaluare a riscurilor să fie îndeplinită înaintea desfăşurării activităţilor în cauză, astfel încât managementul riscurilor să poată menÅ£ine pericolele la un nivel cât mai scăzut. Evaluarea riscurilor ar trebui să conÅ£ină mai multe etape printre care să se realizeze:
• Identificarea pericolelor
• Identificarea tuturor celor afectaÅ£i de pericole ÅŸi modalităţile în care ei pot fi răniÅ£i
• Evaluarea nivelului de risc
• Identificarea ÅŸi organizarea măsurilor de control corespunzătoare.

Evaluarea riscurilor este în cele din urmă un calcul matematic prin care se analizează daunele ce pot fi cauzate, severitatea situaÅ£iei în cauză ÅŸi bineînÅ£eles probabilitatea ca pericolul să apară. Această analiză cantitativă este înregistrată ÅŸi editată periodic ori de câte ori apare o modificare esenÅ£ială în procesul de muncă. De asemenea, o dată ce recomandările acestor evaluări de riscuri sunt puse în aplicare, riscurile trebuie din nou supuse evaluării pentru a evidenÅ£ia dacă nivelul lor a fost sau nu diminuat.


Cele mai frecvente pericole de la locul de muncă:


Pericole fizice:
• Coliziuni
• Căderi de la înălÅ£ime
• Accidentări prin lovire cu diferite obiecte
• încăperi închise ÅŸi strâmte
• alunecări ÅŸi împiedicări
• căderi pe obiecte ascuÅ£ite
• accidente ce se datorează unor lichide sau gaze compresate la presiune mare
• accidente datorate echipamentului
• accidente datorate încurcăturii de fire sau cabluri
• zdrobiri, tăieri
• frecări ÅŸi înÅ£epături
• zgomot ÅŸi vibraÅ£ii
• iluminare
• traume datorate presiunii
• radiaÅ£ii cu ion
• electricitate
• asfixiere
• accidente datorate temperaturilor necorespunzătoare

Pericole Biologice:

• bacterii
• virusuri
• diferite tipuri de ciuperci
• celule patogene din sânge
• tuberculoză

Pericole chimice:

• acizi, baze
• intoxicaÅ£ii cu plumb
• solvenÅ£i
• alte substanÅ£e precum: azbest, siliciu
• intoxicaÅ£ii cu gaze
• substante chimice extrem de reactive
• accidente datorate exploziilor, deflagraÅ£iilor, detonărilor sau conflagraÅ£iilor

Pericole de ordin psiho-social:

• stres cauzat la locul de muncă care se datorează perioadei de lucru excesiv de mare ÅŸi a volumului mare de lucru
• violenţă din exteriorul organizaÅ£iei
• cazuri de abuz emoÅ£ional, verbal, sexual
• expuneri la substanÅ£e ÅŸi situaÅ£ii dăunătoare sănătăţii ca alcool, tutun etc.
• tulburări musculo-scheletice


   Formular de contact online
Persoana de contact *
Numar de telefon *
Email *
Mesaj *

  Informatii publice

  Stiri [19] View
» Standardul ISO te asigura că PIN-urile sunt sigure
» Noul manual si CD cu privire la ISO 14001 „fac viata mai usoara” IMM-urilor
» Noua ediţie a ISO / CEI 17021 îşi propune să ridice nivelul de certificare a sistemului de management
  Bine de stiut [14] View
» Eşti pregătit pentru certificarea ISO?
» Certificarea ISO: ştampila calităţii
» VIDEO:: ISO video for the general public
  Linkuri utile
» Forum de acreditare::IAF
» Organizatia Internationala de Standardizare
» BLOG
  Subscrie la newsletter-ul nostruall rights reserved © INTERCONFORMITY
Despre noi | Servicii | Procesul de certificare | Legislatie | Standarde | Contact | Avantaje