Responsabilitate Sociala 

Home » Standarde » Responsabilitate Sociala


SA 8000 este standardul responsabilităţii sociale şi are rolul de a menţine, promulga şi implementa condiţii de muncă decente în orice mediu de activitate. Având la bază Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia pentru Drepturile Copilului şi convenţia Organizaţiei Internaţionale pentru Muncă, standardul SA 8000 acoperă diferite domenii ca:

• Exploatarea prin muncă a copiilor, prin care se înţelege faptul că nicio persoană mai mică de 15 ani sau chiar 14 în unele ţări ce operează sub convenţia ILO, nu trebuie să muncească.
• Munca forţată: nicio persoană nu trebuie să fie captivă sau forţată să muncească de către un angajator.
• Siguranţa şi sănătatea de la locul de muncă: orice angajator trebuie să ofere un mediu de lucru sigur, care să nu dăuneze sănătăţii şi să ia toate măsurile necesare pentru a preveni rănirile şi accidentările de la locul de muncă. De asemenea, angajatorul trebuie să ofere pregătire angajaţilor cu privire la modalităţile sigure de lucru şi să implementeze sisteme de detectare a principalelor îmbolnăviri ale angajaţilor.
• Libertatea de Asociere şi dreptul la negociere colectivă: toţi angajaţii au şi se pot bucura de dreptul de liberă asociere şi de posibilitatea de negociere colectivă.
• Discriminare: niciun angajat nu trebuie să fie supus vreunei pedepse corporale şi mentale şi nu trebuie ameninţat, şantajat sau supus unui abuz verbal.
• Programul de lucru: angajatorii trebuie să se supună legislaţiei în vigoare cu privire la programul şi durata timpului de lucru, dar în niciun caz să nu depăşească 48 ore de lucru săptămânale plus minim o zi liberă la şapte zile lucrate etc.
• Remuneraţie: salariul pentru o săptămână de lucru trebuie să fie în concordanţă cu legislaţia în vigoare privind domeniul, caracterul şi perioada de activitate întreprinsă.
• Sistemul de Management de Resurse Umane: încercările de a implementa şi obţine certificarea ar trebui să fie întreprinse nu numai pentru procesul de standardizare în sine, ci pentru îmbunătăţirea continuă a sistemelor şi practicilor companiei.

Standardul SA 8000 de responsabilitate socială constă într-un set de reguli şi proceduri, pe care orice organizaţie le poate adopta cu uşurinţă cu scopul de a se asigura că propriile produse sunt create fără a viola drepturile muncitorilor, fără a exploata copiii sau minorii sau fără a se ajunge la impunerea muncii forţate. De asemenea, SA 8000 asigură existenţa unor condiţii la locul de muncă sigure şi sănătoase prin respectarea dreptului la liberă asociere, eliminarea oricăror aspecte discriminatori, coercitive sau violente şi prin garantarea unui program de lucru acceptabil şi a unei remuneraţii corespunzătoare.
Principalul beneficiu al standardului SA 8000 este îndreptat total către consumatori, fiind un mod prin care ei se bucură de avantajul de a cunoaşte comportamentul social al companiilor pe care le susţin prin achiziţionarea produselor acestora. De asemenea, SA 8000 aduce beneficii considerabile muncitorilor şi totodată celorlalte afaceri care pot în aceste condiţii concura pe o piaţă competitivă ce nu se mai bazează pe forţă de muncă ieftină sau alte forme de exploatare, ci mai degrabă pe imaginea pozitivă creată de natura etică a lanţului de producţie.


SA 8000 oferă:

- o imagine pozitivă a companiei
- protecţia mărcii înregistrate
- crearea unor parteneriate cu noii comercianţi
- adăugarea valorii etice la produsele şi serviciile prestate
- asigurarea transparenţei în relaţia dintre consumatori, autorităţi şi ONG-uri

SA 8000 asigură:

- un sistem de management îndreptat către îmbunătăţirea continuă şi implicare în toate sectoarele de management
- verificarea modului în care îşi desfăşoară business-ul toţi participanţii lanţului de aprovizionare
- implicarea tuturor acţionarilor
- verificarea de către audituri de terţă parte a sistemului de management
- o comunicare deschisă cu toţi acţionarii

Standardul SA 8000 constă în nouă cerinţe de bază cu privire la:

- exploatarea prin muncă a copiilor
- munca forţată
- sănătate şi siguranţă
- dreptul la libera asociere şi la negociere colectivă
- discriminare
- practici disciplinare
- program de lucru
- remuneraţie
- sistem de management

Nota!!!! Interconformity ROMANIA nu certifica standardul SA 8000, aceasta fiind de competenta EXCLUSIVA a unui organism acreditat de catre Social Accountability Accreditation Services (SAAS).


   Formular de contact online
Persoana de contact *
Numar de telefon *
Email *
Mesaj *

  Informatii publice

  Stiri [19] View
» Standardul ISO te asigura că PIN-urile sunt sigure
» Noul manual si CD cu privire la ISO 14001 „fac viata mai usoara” IMM-urilor
» Noua ediţie a ISO / CEI 17021 îşi propune să ridice nivelul de certificare a sistemului de management
  Bine de stiut [14] View
» Eşti pregătit pentru certificarea ISO?
» Certificarea ISO: ştampila calităţii
» VIDEO:: ISO video for the general public
  Linkuri utile
» Forum de acreditare::IAF
» Organizatia Internationala de Standardizare
» BLOG
  Subscrie la newsletter-ul nostruall rights reserved © INTERCONFORMITY
Despre noi | Servicii | Procesul de certificare | Legislatie | Standarde | Contact | Avantaje